Pensioneret seniorsergent Villy A. Pedersen født den 23. juli 1935 er den 5. juni 2021 afgået ved døden.

Villy var en meget dygtig plademand, som stod for pladeværkstedet på FVK FSNAAL i mange år.

Efter pensioneringen har Villy været et aktivt medlem af SFO FLY-AALBORGS PENSIONISTKLUBS bestyrelse, og var indtil sin død suppleant til bestyrelsen.

Æret være Villys minde.