Det er med beklagelse jeg må meddele at min far Aksel Krogh Nielsen er afgået ved døden den 26/10-2020.
Bisættelsen finder sted fra Nørre Tranders Kirke i morgen lørdag den 31/10 kl. 13.00
Men på grund af Coronasituationn er der et maksimalt antal på 44 deltagere, som nok er tæt på at være nået.
Af samme grund afsluttes bisættelsen ved kirken da forsamlingsforbuddet på restauranter er nede på 10 personer.

Venlig hilsen
Ruben Nielsen

 

 

Aksel er født den 17. marts 1935, og blev indkaldt til Flyvevåbnet den 2. maj 1957 hvor Aksel mødte i Jonstruplejren.

Aksel arbejdede som flymekaniker, bla. klarmelder på F-86 og dokleder på F-104, på FVK Flyvestation Aalborg.

Aksel blev hjemsendt som seniorsergent 1. april 1995.

Aksel er tildelt medalje for god tjeneste i Flyvevåbnet (25 år).

Æret være hans minde.

 

 

 

På bestyrelsens vegne.

Erik J. Thomsen